×
TRAŽI

Proučavanje br. 2: Da li će nas Bog ikada napustiti ili odustati od nas?

Počni sa molitvom: " Bože, molim te da mi govoriš kroz Svoju Reč, Bibliju. Govori mom srcu da bih razumeo/-a šta želiš da mi kažeš. Amen."

Jovan 1
12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo, 13 Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

Pitanje – U kom trenutku je započeo tvoj novi život?

2. Korinćanima 5
17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Pitanje – Jednom kada neko prihvati Isusa u svoj život, prema stihu 17, koliko je sada njegov/njen život drugačiji?

Efežanima 1
13 Kroz kog i vi, čuvši reč istine, evanđelje spasenja svog, u kome i verovavši zapečatiste se Svetim Duhom obećanja…

2. Korinćanima 1
22 [On] Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša.…

Pitanje – Šta nam je Bog dao kada smo prihvatili Hrista? (Biblija jasno uči da postoji samo jedan Bog, ali u tri „osobe“ ... Otac, Sin (Isus), Sveti Duh.)

Jevrejima 13
5 …Jer On (Bog) reče: Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti;"

Ponovo pročitaj ovaj stih i umetni svoje ime uz „te i tebe“.

Pitanje – Šta za tebe znači to što Bog obećava da te nikada neće izneveriti niti napustiti?

Jovan 10 – Isus reče:
27 Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. 28 I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. 29 Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mog. 30 Ja i Otac jedno smo.

Pitanje – Ko te čuva u Njegovoj ruci?

Pitanje – U stihu 28, šta Isus kaže da nam daje?

Jovan 5 – Isus reče:
24 Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

1. Jovanova 5
11 I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom. 12 Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život. 13 Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.

Pitanje – Na osnovu 11. stiha, kako dobijamo večni život?

Pitanje – Na osnovu 12. i 13. stiha, ko ima večni život?

Pitanje – Da li je moguće primiti Isusa, lično verovati u Sina i nemati večni život?

Za one koji tek treba da prime Isusa u svoj život, Lično poznavati Boga objašnjava kako to mogu učiniti.

Rimljanima 8
38 Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, 39 Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.

Zaključak: Rezimiraj iz svih ovih stihova kako možeš znati da je tvoj odnos sa Isusom siguran.

Sada možeš odštampati proučavanje br.2.

Kada napustiš ovu stranicu, tvoji odgovori se neće sačuvati.

Za proučavanje br.3, " Šta Bog želi da činimo kada uradimo greh? “ klikni ovde.