×
TRAŽI

Proučavanje br. 1: Kako smo ušli u ovaj odnos sa Bogom?

Počni sa molitvom: " Bože, molim te da mi govoriš kroz Svoju Reč, Bibliju. Govori mom srcu da bih razumeo/-a šta želiš da mi kažeš. Amen."

Sledeći stihovi će ti pomoći da razumeš ono što Bog kaže da je sada istinito za tvoj odnos sa Njim. Nakon što pročitaš stih, pitanje koje sledi pomoći će ti da uočiš šta taj stih kaže.

(Mali brojevi ispred svake rečenice označavaju „stihove“ i to je samo davno stvoren sistem numerisanja da bi pomogao hrišćanima da upute na određene rečenice u Bibliji.)

Jovan 1
12 A koji Ga [Isusa] primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo.

Pitanje – Kako neko postaje dete Božije?
Ovde možeš da ukucaš svoj odgovor i odštampaš lekciju kada završiš.

Možda misliš da si odlučio/-a da veruješ u Isusa, slično kao što odlučuješ koju ćeš hranu sa jelovnika restorana da odabereš ili kako biraš svoje političko gledište.

Jovan 15
16 Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah,…

1. Korinćanima 1
9 Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu Sina svog Isusa Hrista, Gospoda našeg.

Efežanima 1
4 Kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, 5 u ljubavi odredivši nas unapred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,

Pitanje – Na osnovu 5. stiha, šta je bila Božija motivacija da nas odabere?

Efežanima 2
4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, 5 I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),

Kološanima 1
13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, 14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;

Pitanje - Dok gledaš ove stihove, koje četiri stvari vidiš da je Bog učinio za tebe?

Rimljanima 5
9 Mnogo ćemo, dakle, većma biti kroza Nj spaseni od gneva kad smo se sad opravdali krvlju Njegovom.

Pitanje – Kada Biblija kaže da nas je Isus spasio, onda na šta misli, od čega nas je spasio?

Efežanima 2
8 Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji, 9 Ne od dela, da se niko ne pohvali.

Pitanje – Da li je do nas da zaradimo svoje spasenje?

Pitanje – Da li iko može steći spasenje činjenjem dobrih dela?

Zaključak: Rezimiraj šta su ovi stihovi rekli o Božjoj umešanosti u to da postaneš hrišćanin:

Sada možeš odštampati proučavanje br.1.

Kada napustiš ovu stranicu, tvoji odgovori se neće sačuvati.

Za proučavanje br.2, " Da li će nas Bog ikada napustiti ili odustati od nas? “ klikni ovde.