×
TRAŽI

Da li me Bog zaista voli?

Važno je znati da vas Bog voli i zašto vas voli. Pogledajte šta Biblija kaže o velikoj Božijoj ljubavi prema nama …

Možete ubaciti svoje ime u naslov: " _______ - voljen/-a od Boga."

Razlog zašto nas Bog voli nije zato što Mu služimo. Ne zato što želimo da Mu udovoljimo ili da nas On vodi. To se lako zaboravi. Možemo početi da verujemo da smo super simpatični jer pričamo drugima o Isusu ili zato što se molimo ili čitamo Bibliju ili idemo u crkvu ili _____. Ali to nije razlog zašto nas Bog voli.

Razlog zbog kojeg nas Bog voli je taj što je u Njegovoj prirodi da voli. On je pun ljubavi. Uvek. " Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvim, jer milosrđa Njegovog nije nestalo." (Jeremijine tužbalice)

Doživljavamo, uveravamo se u Njegovu ljubav jer imamo odnos sa Njim. Dok čitamo Bibliju i vidimo opise Njegove ljubavi, ne moramo se pitati: „Da li je to istina koja važi i za mene?“ To jeste istina zbog naše vere u Isusa …

Oprošteno nam je. Prihvaćeni smo. Pod Njegovom smo milošću. Obučeni u Isusovu pravednost. Usvojeni kao Njegova deca. Zapečaćeni Duhom Svetim. Primaoci večnog života, zauvek Njegovi.

Život je pun izazova. Božija ljubav je sigurna istina usred nesigurnog sveta. On nam govori iznova i iznova kroz Bibliju. Dok se suočavamo sa poteškoćama, Isus traži od nas da verujemo da je On veći od onoga sa čime se suočavamo na zemlji (Jovan 16:33) i da može da se brine o nama.

" Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju." Psalam 18:30

“Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko Njega je milost.” Psalam 32:10

“Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.” Psalam 33:18

“Kako je dragocena milost Tvoja, Bože! Sinovi ljudski u senu krila Tvojih ne boje se.” Psalam 36:7

“Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.” Psalam 94:18

" Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom, i slavim ime Tvoje, za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju;... U dan, u koji zazvah, Ti si me uslišio,... Jer je visok Gospod, i vidi niskog, ... Gospod će svršiti za mene." Psalam 138:2,3,6,8

Bio sam u jednoj situaciji pre oko nedelju dana. Mučio sam se oko nečega što sam jako želeo da se ostvari, a nikako da se desi. Prošetao sam duž nekoliko gradskih blokova, razgovarajući sa Bogom o svemu tome. Bio sam umoran što ne vidim napredak.

I podsetio sam se da to prepustim Bogu. Kao da mi je Bog rekao: „Držim stvar u Svojim rukama. Samo me pustite da uradim kako mislim “.

Čak i ako vam to kaže NEKI ČOVEK, bili biste zahvalni. Ali mi imamo privilegiju da imamo poverenje u BOGA, koji je neograničen u sili, u poznavanju svih trenutnih i budućih detalja. Zna šta treba da radi.

“Ne mari za silu konjsku, niti su Mu mili kraci čovečiji. Mili su Gospodu oni koji Ga se boje, koji se uzdaju u milost Njegovu.” Psalam 147:10-11

“Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost.” Jeremija 31:3

Isus se ovako molio u vrtu neposredno pre Svog raspeća: " I pokazah im ime Tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.” Jovan 17:26

Nešto pre toga je Isus rekao: " a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam." Jovan 14:21

Ovo je bila Isusova centralna poruka. Pozvani smo da verujemo i imamo poverenja u Njega, oslonjeni na Njegovu ljubav.

“Mili Gospodu nastavaće bez straha s Njim; zaklanjaće ga svaki dan, i među plećima Njegovim nastavaće.” 5. Mojsijeva 33:12

“Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pevajući.” Sofonije 3:17