×
TRAŽI

Kako prestati brinuti, i umesto toga verovati Bogu?

Usred današnjih izazova, Bog nas poziva da ne brinemo, već da Mu verujemo. Vidite kako …

Iskreno, moram priznati da imam prilično lagan život. Ipak, bez obzira o čijem životu da je reč, u svakom od njih postoje izazovi. Zar ne??

Postoje brige zbog kojih smo budni u 3 sata ujutru, razmišljajući o njima. Pitamo se šta bi trebali uraditi ili preduzeti. Šta da mislimo o svemu tome ili šta da kažemo.

Čak i DOBRE stvari, nove mogućnosti mogu izazvati strah.

Pa, šta radimo sa onim problemima zbog kojih gubimo san, koji pritiskaju naša srca i misli? Šta radimo sa izazovima u svom životu, sa svojim strahovima?

Ako smo mudri, onda idemo tamo gde je pomoći! Donosimo ih Bogu

Jer evo šta kaže Bog…

"Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje.” (Izaija 41:10)

" On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost.... Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se." (Izaija 40:29,31)

“Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: Ne boj se, ja ću ti pomagati.” (Izaija 41:13)

" Ne boj se, ... ja ću ti pomagati, govori Gospod i Izbavitelj tvoj, ..." (Izaija 41:14)

" A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.” (Psalam 73:28)

" Ta, u Boga je mir duši mojoj, od Njega je spasenje moje! Ta, On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu." (Psalam 62:1,2,7)

“Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.” (Psalam 62:8)

Samo kroz ove stihove otkrivamo:

Bog će nas ojačati.

On je sa nama.

On je naš Bog.

On će nas podržavati.

On će nas uhvatiti za ruku.

On će nam pomoći.

On je naš kamen. (Tako da možemo čvrsto stajati.)

On je naše spasenje. (Izbavlja nas i spasava.)

On je naša tvrđava. (On nas štiti.)

On je naše utočište. (Moćan je i voli nas.)

Moji stihovi kada počnem da se brinem su Filipljanima 4: 4-7.

" Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se. Krotost vaša da bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu."

Prisiljavam se da naglas čitam ove stihove. Tada postupam deo po deo u skladu sa svakim stihom:

“Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se. Krotost vaša da bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu.”

[Ovo je zašto se možemo radovati… Gospod je blizu. Zato, zastanimo i zahvalimo Bogu što je sa nama, što zna sve o našoj situaciji i o svakoj našoj potrebi. On je pri ruci.]

"Ne brinite nizašta [ovde nema rupa]

[umesto toga] nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša."

[Zamoliti Boga za ono što nam treba. Zamoliti.]

[rezultat] "I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu." [srca i um…naći Božiji mir]

Ovo su dobri stihovi da se zapišu i upamte.