×
TRAŽI

Priroda vere

Svakodnevno neprestano praktikujemo veru. Devedeset i devet posto svakog verovanja ili vrednosti koje posedujemo zasnivamo na veri. U životu je najvažnija vera. Uzmimo primer da ste se razboleli. Odete kod lekara kojeg ne poznajete lično i čiju stručnost nikada niste proverili. On vam daje recept koji ne možete ni da pročitate toliko je nečitak. Sa tim receptom odlazite kod apotekara kog nikada pre niste sreli i on vam daje lek čiji hemijski sastav ne razumete. Zatim odlazite kući i uzimate tablete onako kako su vam prepisane. Sve vreme se uzdate iskrenom verom. Tako je vera najbitnija i u hrišćanskom životu. Reč vera se 232 puta pojavljuje u Bibliji.

Šta je vera?

Prvo, mislim da bi bilo korisno da vam kažem šta nije vera.

  • Vera nije osećanje, tj. dobar osećaj u vezi Boga.
  • Vera nije skok u tamu na slepo, nasuprot činjenicama.
  • Vera nije univerzalna sila kojom vi upravljate i koja vam omogućava da postignete stvari koje priželjkujete (nešto poput sile u Star Wars-u...koju su koristili džedaji!).

Nažalost, ove ideje o veri su naučavane čak i u nekim današnjim crkvama.

Hank Hanegraaff u svojoj knjizi "Hrišćanstvo u krizi" opisuje jednu priču o Lariju i Laki Parker koji su uskratili inzulin njihovom sinu dijabetičaru, jer im je rečeno da će, ako samo imaju veru (ako samo upotrebe silu), on biti izlečen. Tragično, njihov sin je upao u dijabetičku komu i umro. Umesto da sprovedu sahranu, oni su održali službu vaskrsenja verujući, da ako imaju dovoljno vere i rečima ispovedaju tu veru bez trunke sumnje, da će sila vere vratiti njihovog sina iz mrtvih. Kasnije su osuđeni za ubistvo iz nehata i zlostavljanje deteta. Zašto? Samo zato jer su imali pogrešnu predstavu o veri.

Evanđelja u Novom zavetu (Matej, Marko, Luka, Jovan) pokazuju da su često i sami učenici bili zbunjeni u vezi vere. Međutim, bili su dovoljno mudri da pitaju Isusa za mišljenje. U Luka 17, možete da vidite kako učenici traže od Isusa da im poveća veru. I evo kako je Isus na ovo odgovorio:

" Kad biste imali vere koliko zrno gorušičino, i rekli biste ovom dudu: Iščupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas." Isusov odgovor je zanimljiv. Primetite, On ne govori neke stvari na koje smo navikli da se govore u crkvi. Isus nije rekao: "Samo treba da se više trudiš." Ili: "Samo treba da veruješ." Isusov odgovor otkriva važnu istinu o prirodi vere. Gorušičino zrno je najmanje moguće zrno. Isus je iskoristio tu činjenicu da ilustruje da nije bitna veličina vaše vere, te da snaga vere počiva na pouzdanosti predmeta vere a ne na vašoj samouverenosti.

Dozvolite mi da ilustrujem na šta mislim. Pretpostavimo da stojim na ivici jednog jezera tokom prvih hladnih nedelja zime na Prokletijama. Jezero je zaleđeno vrlo tankim slojem leda. Pun vere i samopouzdanja, zakoračim da pređem preko nedavno nastalog sloja leda. Nažalost, iako sam izuzetno samouveren i „pun vere“, rezultat bi bio hladan, mokar šok. Sve dok je led tanak, nije bitno koliko verujem. Ovakav led nije pouzdan.

Sada zamislite scenu nekoliko meseci kasnije, kada je već uveliko nastupila hladna zima. Stojim kraj jezera čiji je sloj leda debeo više od jednog metra. Zbog svog prethodnog iskustva, izuzetno sam oprezan dok razmišljam o šetnji po ledu. Nisam siguran da li će me led izdržati. Uostalom, već me jednom nije izdržao. Iako sam uplašen i imam „manje vere“ nego ranije, moj prvi iako najmanji i najkolebljiviji korak, biće nagrađen osećajem sigurnosti hodanja. Zašto? U čemu je razlika? Sada je predmet, led, pouzdaniji.

Istina je da snaga vere počiva na pouzdanosti predmeta. Međutim…

Stepen vere koji čovek polaže u neki predmet je direktno proporcionalan poznavanju tog predmeta.

Na primer, zamislite čoveka koji je prestravljen od letenja. Kada prvi put stigne na aerodrom, on kupuje osiguranje na jednoj od tih automata na novčić za izdavanje polisa osiguranja. Zakopčava sigurnosni pojas dvadeset minuta pre poletanja i sigurno pažljivo sluša rutinska „uputstva za hitne slučajeve“. Ne veruje u sposobnost aviona da će ga odneti do odredišta. Ali, kako teče putovanje, putnik počinje da se menja. Prvo otkopčava sigurnosni pojas, zatim ruča i prilično brzo počne razgovarati sa osobom do sebe, čak se i našali. Zašto je nastala promena? Šta se desilo? Postoji li više vere na 11.000 metara? Naravno da ne. Nego, što je više saznavao o predmetu vere, avionu, to je više vere imao u njega.

Isto je i u hrišćanskom životu. Što više naučimo o Gospodu, to više vere polažemo u Njega. Naučite da živite oslanjajući se na činjenice iz Božije Reči, a ne na svoja osećanja. Uz molitvu, provedite vreme u čitanju Biblije i samo posmatrajte kako vam Bog još više pokazuje ko je On. Mnogo je mesta na kojima biste mogli da počnete. Psalmi 145, 146 i 147 su tri divna dela koja opisuju ko je Bog. Zamolite Boga da vas nauči više o Sebi iz cele Biblije, ali naročito obratite pažnju kako želi da imate poverenja u Njega. U bilo kojoj situaciji pitajte Boga: "Koja Tvoja odlika bi mi sada bila korisna da znam, dok polažem svoje poverenje u Tebe u ovoj situaciji?" Idite do Biblije i postanite izučavalac Boga i Njegovog odnosa sa vama.

Jednom je D.L. Moody rekao: " Imao sam običaj svakodnevno se moliti da mi Gospod da veru. Onda sam jednoga dana pročitao Rimljanima 10:17 koji kaže " vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božijom." Dakle, počeo sam da čitam svoju Bibliju i vera mi od tada raste “.