×
TRAŽI

Proučavanje br. 6: „Šta učiniti sa problemima?“

Bog nam govori kako da pristupimo svojim problemima i šta će On učiniti.

Evo kratkog proučavanja u kojem bi mogao/-a da uživaš.


Zašto naša srca mogu biti u miru, čak i usred ozbiljnih problema, razočarenja i frustracija?

Filipljanima 4:5 —

Jovan 16:33 —

Jeremija 32:17 —


Šta Bog želi da uradimo u takvoj situaciji?

Filipljanima 4:6 —

1. Petrova 5:5-7 —


Šta Bog obećava da će učiniti kada Ga zazovemo?

Filipljanima 4:7 —

Izaija 41:10 —


Izaberi jedan od gornjih stihova da bi ga ispisao/-a, razmislio/-a o njemu i memoriši ga tokom sledećih nekoliko dana.