×
TRAŽI

Kada padnete

Poreska uprava je primila anonimno pismo:

Gospodo:

U prilogu ćete pronaći blagajnički ček od 150 dolara. Prošle godine sam prevario poresku prijavu i od tada nisam mogao mirno da spavam. Ako i dalje budem imao problema sa spavanjem, poslaću vam i ostatak.1

Svako od nas želi da oseti oproštenje zbog pogrešnih stvari koje smo učinili. Pitanje je, odakle dolazi taj oproštaj?

Kao hrišćaninu, svi vaši gresi su oprošteni. Verovatno to verujete jer tako piše u Bibliji. Ali kako reagujete na to? Jedan moj prijatelj koji savetuje mnoge vernike je prokomentarisao: "Neki hrišćani zapravo i ne veruju da su zgrešili; drugi pak ne veruju da im je oprošteno."

Želeo bih da vam pomognem da cenite stvarnost svog greha, ali i stvarnost Hristovog oproštaja.

Šta je greh

Ernest Hemingway je jednom rekao, ako uradite nešto moralno, onda se dobro osećate; ako pak nešto nemoralno, onda loše. To je dobro poznati pogled na greh - mnogi su živeli po njemu. Ali to nije biblijski pogled. Naime, po Bibliji greh je stav da želiš svoj put umesto Božijeg.

Koliko je greh bitan Bogu? Toliko, da ne može da ga toleriše. " Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zlo, i bezakonje ne možeš gledati;" (Avakum 1:13a) " Bog je videlo, i tame u Njemu nema nikakve." (1.Jovanova 1:5b)

To može izgledati kao nešto nevažno. Jer, nije li Isus platio za sve vaše grehe? Zašto biti zabrinut za greh kad vas Bog voli i nudi vam divan plan za život? Možda bi na grehe trebalo gledati kao na greške, puke promašaje u životu.

Bog nikada ne posmatra greh na taj način. Samo zbog jednog greha, Adam i Eva su bili proterani iz Raja. Zbog greha, Bog je pustio potop na stanovnike Zemlje u Nojevo doba. On je doneo vatru na gradove Sodomu i Gomoru zbog njihovog očiglednog nemorala. Greh je četrdeset godina zadržao prvobitnu generaciju Izraela u pustinji.

Bog mrzi greh. Pa ipak, greh nam prija i mi ga činimo. Poput Adama i Eve, i mi mislimo da možemo spoznati zlo a da nas pri tom ono ne savlada. Ali mi ne postajemo poput Boga. Bog zna za postojanje zla, ali On nije zao niti se predaje zlu. Nas, pak, zlo privlači i mi mu se prepuštamo.

Krivac

Kada god zgrešite, Božiji Duh u vama je ožalošćen. Ponekada će učiniti da se osećate krivim. Dok činite greh, vi dotle birate da živite nezavisno od Gospodnje volje za vas. To ne čini da vas Bog počne mrzeti. On vas i nadalje voli. Ali Ga to rastužuje: " I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja." (Efežanima 4:30) Da biste razumeli kako greh utiče na vas, pogledajmo razliku između vašeg odnosa sa Bogom i vašeg zajedništva sa Njim.

Vaš odnos sa Bogom Vaše zajedništvo sa Bogom
Počelo je kada ste primili Hrista (Jovan 1:12) Počelo je kada ste primili Hrista (Kološanima 2:6)
Večno (1.Petrova 1:3,4) Može se omesti (Psalam 32:3-5)
Održava isključivo Bog (Jovan10:27-29) Održavate delimično i vi (1.Jovanova 1:9)
Nikada se ne menja (Jevrejima 13:5) Menja se kada zgrešite (Psalam 66:18)

Greh ne utiče na vaš večni odnos sa Bogom , jer je on uspostavljen kada ste se pouzdali u Hristovu platu za vaše grehe. To je zato jer je Hrist umro za sve vaše grehe - prošle, sadašnje i buduće, kada je vaš čitav život još bio u budućnosti. Zbog vaše vere u Isusa, potpuno vam je oprošteno. Vaš odnos sa Bogom je siguran.

Međutim, greh utiče na vaše zajedništvo sa Bogom. (Zajedništvo znači vaše zemaljsko druženje iz trenutka u trenutak.) Greh utiče na vašu komunikaciju sa Njim i na vašu korisnost u vršenju Njegove volje. Greh vas otupljuje za ono što Hrist želi da mislite i da radite.

Psalam 32:3-5 kaže: " Kad ćutah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mog po vas dan. Jer dan i noć tištaše me ruka Tvoja; nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci. Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog."

Ovo je ispravan odgovor na greh. On nije negirao greh, niti je postao zaokupljen njime, nego ga je priznao.

Ispovedanje greha i pokajanje

Šta znači priznati greh i pokajati se? Prvo, priznanje znači slaganje sa Bogom. On već zna da ste zgrešili, zato budite iskreni! " Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde." (1.Jovanova 1:9) Ispovedanje znači slobodno priznati svoj greh i prihvatiti Božiji stav o tom grehu.

Priznanje ne znači prositi oproštenje od Boga. Hrist je već platio kaznu za sve naše grehe, a Božiji oproštaj je dostupan automatski kada se ispovedimo Njemu. Razlog zbog kojeg vam Bog može odmah učiniti dostupnim ovo opraštanje je Hristova smrt na krstu, a ne snaga ili poniznost kojom priznajete svoj greh.

Pokajanje znači promeniti svoje postupke u vezi sa svojim grehom. Ono uključuje slaganje sa Bogom da ste zgrešili ali i da ne želite da i dalje činite taj greh.

Ali ja se i nadalje osećam krivim!

Biće trenutaka kada ćete se i dalje osećate krivim nakon što ste priznali svoj greh. Čini se nekako duhovnim da grdimo sebe zbog učinjenog tako groznog greha i mislimo, ako ponižavamo sebe u sopstvenim očima, da će to zadovoljiti Boga.

Ali to nije način na koji nas Bog vidi. Deo ispovedanja je zahvaljivanje Bogu što je Hrist platio za sve naše grehe. Na osnovu toga Bog kaže: " Jer ću biti milostiv nepravdama njihovim, i grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati." (Jevrejima 8:12) Zahvalnost uključuje veru, jer vi reagujete na ono što Božija Reč kaže da je istina o vama umesto na ono kako se osećate. Samogrdnja vas više fokusira na vaš greh nego na Hrista i Njegovo oproštenje.

Ponekada iskušenje pogrešno izjednačimo sa grehom. Ali držite na umu da je svako iskušan. Čak je i Isus bio iskušan... ali se nije predao ovim iskušenjima tj. nije zgrešio. Ako ste u iskušenju, nemojte grditi sebe. Možete odlučiti da se ne zadržavate na primamljivim mislima i da tražite od Boga snagu da izbegnete greh. Ne osećajte se krivim zbog iskušenja. 1.Korinćanima 10:13 je sjajan stih za naučiti, koji treba imati na umu kada se borite protiv iskušenja.

Bog vam je u potpunosti oprostio sve stvari koje ste učinili. " Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu." (Rimljanima 8:1) On se sada ne osvrće na vaše grehe ili vaše neuspehe, a ne biste trebali ni vi. Takođe, Bog kaže: " I grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati." (Jevrejima 10:17) Nestao je oblak krivice! Prihvatite Božiji potpuni oproštaj.

" Jer zakon Duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grehovnog i smrti." (Rimljanima 8:2) Hrišćanski život je život slobode: slobode od krivice i slobode da se živi onako kako to Bog želi, što je na kraju krajeva najzadovoljavajući život. To je proces rasta, postajanja sve sličnijim Hristu i odražavanja Njega. Ali za to treba vreme!

1. Charles Swindoll, Dođite pre zime (Portland, OR: Multnomah Press, 1985), str.89.