×
TRAŽI

Kako nam Bog govori kroz Bibliju

Svaka Božija reč je besprekorna; On je štit onima koji Mu pribegavaju. (Izreke 30:5)

Zadivljena sam uputstvima koja nam Bog daje. Učeći se iz Njegove mudrosti i uvida, možemo živeti oslobođeni mnogih problema koje drugi doživljavaju jednostavno samo zato što ne znaju Božiju Reč. Kroz Bibliju saznajemo ko je Bog, šta ceni, kako da Mu verujemo.

Našala sam divan način da slušam Boga kroz Bibliju i to bih želela da podelim sa vama.

Prvo izvadim svoju Bibliju i list papira na linije (ili dnevnik sa listovima bez linija i kvadratića). Na vrhu svoje stranice zapisujem dve ili tri rečenice koje opisuju šta mi je na umu. Možda imam pitanje o Bogu, ili o tome kako On gleda na nešto, ili pitanje o hrišćanskom životu. Ili možda postoji situacija u mom životu koja me muči i kada bi mi Božji uvid u vezi nje bio zaista od koristi. Na papiru napišem nekoliko rečenica da rezimiram trenutnu situaciju ili ono što je dovelo do mog pitanja.

Tada pitam Boga o tome, a to pitanje zapisujem i na svoj papir.

Dakle, ono što sam do sada napisala bi moglo izgledati otprilike ovako:

" Bože, osećam se preplavljeno svim poslovima koje moram da uradim. Moram ovo, ovo i ovo da uradim; i nisam siguran da mogu sve to da obavim. Ljuta sam zbog toga. Da li postoji nešto iz Tvoje perspektive što bi želeo da sada saznam? “

A onda otvorim zadnji deo Biblije gde se obično nalazi spisak reči u indeksu, u onome što se često naziva „konkordancom“ (registrom reči). Da li je i vaša Biblija ima? Ovaj indeks će navesti reči poput: „rad,„ bes, „briga“, „Božja sila“ itd. Ispod svake reči videćete listu stihova iz Pisma koji sadrže tu reč. Na primer, za reč „besan“ može da se nađe spisak: Marko 3:5; Marko 11:14-16; Rimljanima 2:8; Matej 23; itd.

[Dodatna napomena: Ponekada, umesto da tražim na pozadini svoje Biblije, reči/teme pretražujem na Biblegateway (Pretraživač Biblije). Samo ukucam reč „besan“ (na primer) u polje „Pretraga reči“ i dobijem listu stihova. Ako želim, mogu ograničiti svoju pretragu na Novi zavet, evanđelja, itd.]

Bez obzira da li sam tražila stihove na Internetu ili na poleđini svoje Biblije, evo šta dalje radim. Potražim stihove u Bibliji i pročitam svaki od njih. Ako mi se učini da se neki stih odnosi na moje pitanje, zapisujem ga od reči do reči, na svoj papir. (Da, to radim ručno, jer mi pomaže da bolje zapazim šta stih govori.) Ne pišem komentare o stihu. Samo ispisujem stih. Onda nastavim da prepisujem ostale stihove, nekada 5 a nekada i 20 stihova. Posle nekog vremena mogu videti obrazac, opštu poruku kroz te stihove (ne mislim na nešto mistično, nego na dobro informisani rezime onoga što ti stihovi govore). Pošto sam zamolila Boga da me pouči, zato sada obraćam pažnju na to šta mi govori o ovoj temi.

Kao u našem primeru, ako bih se naljutila na nekoga, onda bih pogledala puno stihova o besu, oproštenju ili miru, i verovatno bih našla opštu, doslednu Božiju poruku. Ta poruka bi mogla biti da, budući da je Isus platio moj greh i ne drži ga više protiv mene, i ja moram da oprostim ovoj osobi, baš kao što je i On meni oprostio.

Ponekada će Bog učiniti da mi neki stih posebno iskoči i snažno progovori. Kada naiđem na posebno zanimljive stihove, onda ih često „povezujem“. Pod tim podrazumevam da nalazim druge stihove koji bi mogli govoriti o istoj ideji. U mnogim biblijskim studijama naći ćete spisak stihova na sredini ili na dnu stranice. Ovi stihovi su poput fusnota ili referenci vezanih za stihove na datoj stranici. Dakle, kada mi se jedan stih zaista istakne, potražiću i ostale vezane stihove i takođe ih ispisati.

Obično bih ovako provela 10-15 minuta, ali ako bi bilo jako bogato, onda bih često provela i sat i po vremena!

Ovaj deo je sada veoma važan. Zamolim Boga da me pouči i pomogne da razumem Njegovu perspektivu nečega jer želim da Mu budem poslušna. Međutim, dok ovo radim NE tražim stihove koje ću sama sprovesti u praksu za Boga. Ovo nije opis posla koji ću preduzeti i primeniti ZA Boga Uglavnom sam usredsređena na to da dopustim Bogu da mi govori onako kako On želi, da bih ispunila sve Njegove ciljeve. Molim Ga da On postavi dnevni red po Svojoj volji a ne po mojoj. Kada znam da želi da sledim nešto konkretno u Njegovoj Reči, tada Ga zamolim da radi u mom životu i da mi da snagu i želju da izvršim Njegovu volju. Na primer, kada pročitam naredbu poput ove: „Budite potpuno ponizni i nežni; budite strpljivi, snoseći jedan drugoga u ljubavi," onda pomislim: "Dobra ideja Bože. Molim Te da radiš u mom životu da bi me učinio poniznom, nežnom i strpljivom prema drugima. Ti znaš da nije u mojoj prirodi da budem takva sa svima. Nauči me kako da budem.“ Drugim rečima, i dalje imam poverenja u Njega, i dalje se uzdam u Njega i tražim da u mom životu učini ono o čemu mi je upravo govorio.

Ako nemate studijsku Bibliju sa „konkordancom“ pozadi i „vezanim stihovima“ na svakoj stranici, probajte da nabavite jednu jer je zaista korisna, pa možete i na ovaj način pristupiti Božijoj Reči.

Ovo je vrlo jednostavan način da zamolite Boga da vas nauči kroz Svoju Reč. Ukratko, sve ovo je usmereno iz vašeg otvorenog srca ka Bogu dok Ga molite da vam govori o određenoj temi ili pitanju. Svoje iskrene misli i osećanja delite sa Njim. A onda tražite od Boga da vam govori iz Njegove perspektive. Nekada bih pitala: „Bože, šta bi želeo da saznam o Tebi, u vezi sa ovom situacijom? Kako želiš da Ti verujem? Šta želiš da mi kažeš? “A onda dajete Bogu vremena dok ispisujete Njegovu Reč i tražite Njegovu celokupnu poruku za vas. Kada vas nauči, zahvalite Mu i zamolite Ga da to izgradi u vašem životu.