×
TRAŽI

Povezivanje sa drugim hrišćanima

Nijedan čovek nije ostrvo, celina za sebe; svaki čovek je delić kontinenta, deo onog glavnog. - John Donne, Razmišljanja XVII

Zar ne bi bilo sjajno znati starije hrišćane koji vam mogu pomoći da rastete u svojoj veri? Hrišćani koji slušaju vaše sumnje, koji razumeju vaše probleme? Koji su model života vere i zavisnosti od Boga?

Onog trenutka kada ste započeli odnos sa Isusom Hristom, vi ste započeli odnos i sa drugim hrišćanima. Sada ste deo Božije porodice, a u Božijoj porodici nema siročadi. Bog nije nameravao da Njegova deca žive kao pojedinačna ostrva vere, već kao zajednica vernika, međusobno povezani i deo nečega mnogo većeg od njih samih. To „nešto“ je Crkva.

Reč crkva potiče od grčke reči koja znači „pripadanje Gospodu“. Biblija objašnjava da je svaki hrišćanin - svaki istinski vernik Isusa Hrista - deo Crkve, čak iako nikada nije zakoračio u crkvenu zgradu. Božija sveobuhvatna crkva (obično se piše velikim slovom „C“) prelazi denominacijske, kulturološke i nacionalne odlike. Biblija govori o ovom savezu vernika kao o „telu Hristovom“.

Gde god da ste, vi ste deo porodice hrišćana … to je sveobuhvatni aspekt Crkve. Takođe ste porodica sa vernicima upravo tamo gde živite. Čekaju da vas upoznaju - u hrišćanskoj studentskoj organizaciji (ako ste student) ili u nekoj lokalnoj crkvi.

"Savršena" Crkva

Kao novi vernik bio sam vrlo kritičan prema crkvama. Zašto nisu bolje obavljali posao poučavanja Biblije i dosezanja sveta za Hrista? Zašto je bilo toliko licemera? Jedne nedelje je starešina u mojoj crkvi govorio o ulozi crkve i jedna izjava mi se urezala do dana današnjeg: „Ako ikada pronađete savršenu crkvu, nemojte joj se pridružiti. Zašto? Jer ste nesavršeni i zato bi je pokvarili. “ Tada sam shvatio da sam stavljao svoju crkvu i svaku drugu crkvu pod preterano ispitivanje. Pošto nisam savršen - zašto bih onda očekivao da moja crkva bude savršena?

Crkva je Božija institucija. Hrist ju je uspostavio kao predstavnika Njega samoga ovde na zemlji. Nju čine ljudi koji su još uvek u procesu sazrevanja u Hristu. Neki ljudi u crkvama koje posećujete možda i nisu hrišćani, ili ako i jesu, onda su postavili druge prioritete u životu iznad Hrista.

Iako nećete moći da pronađete savršenu crkvu, trebali biste da pronađete onu koja vam odgovara. Možda sada razmišljate: "Sjajno! Ali u koju crkvu da idem? Kako da pronađem pravu crkvu za sebe?" Evo nekoliko pitanja koja treba razmotriti tokom posete nekoj crkvi …

Šta crkva veruje?

Verovatno imaju štampanu kopiju izjave o veri. Pročitajte je i uverite se da je razumete i da se slažete sa njom. Ako imate pitanja o njihovim verovanjima, pitajte pastora.

Da li crkva pokazuje ljubav?

Hrišćani bi trebali biti poznati po svojoj ljubavi. " Kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom." (Jovan 13:34-35) Pa kako znati da li crkva pokazuje ljubav?

Gene Getz je u knjizi "Mera Crkve" napisao da je biblijska ljubav poput Hristolikosti: " Biblijska ljubav uključuje pokazivanje onih stavova i postupaka prema drugima koje je Hrist pokazao kad je došao na svet i živeo među ljudima “.

Takva ljubav se rađa u opraštanju i ohrabrivanju, a ne u gorčini i ogovaranju; u strpljenju i razumevanju sa neljubaznom osobom. Kada vidite ljubav koja se pokazuje u crkvi, onda vidite Hrista na delu.

Kako crkva koristi Bibliju?

Gotovo će svako bogosluženje uključivati vreme kada propovednik čita biblijski odlomak i govori o njemu. Dok slušate poruku, držite se umne ili pisane šeme. Da li vas podučava o onome što odlomak govori ili ga samo koristi kao odskočnu dasku za svoje lične argumente?

Dok upoznajete članove crkve, saznajte na koji se način oni pripremaju za službu. Neke crkve rade sjajan posao učeći svoje članove kako da proučavaju Bibliju, kako da savetuju prijatelje, kako da brinu o drugima u nevolji i kako da dele svoju veru. Da li su članovi pripremljeni da proučavaju Božiju Reč i žive je u službi drugih?

O kome članovi razgovaraju?

Svima nama treba vreme za razgovor o jučerašnjoj utakmici ili o tome kako su nam deca. Nije neduhovno želeti podeliti široku paletu tema sa drugim hrišćanima. Hrišćani treba da uživaju u životu! Ali ako se razgovori u crkvi ne razlikuju od razgovora na poslu, onda nešto nedostaje. Isus Hrist je najdivnija osoba u univerzumu. Da li Ga uzdižu i daju Mu čast? Postoji li duh obožavanja, ljubavi i odanosti Hristu na njihovim skupovima? Posle samo par poseta crkvi, možete da steknete osećaj zbog koga se ljudi zaista sastaju: zbog sebe, svog pastora, naučavanja koja golicaju uši, reputacije. Krajnja svrha treba da bude slavljenje Boga.

Da li je crkva otvorena za saradnju sa drugim hrišćanskim organizacijama?

Crkva koja prepoznaje duhovno jedinstvo univerzalnog Tela Hristovog treba da bude spremna da se moli i podržava druge hrišćanske službe. Bilo kakav krajnji separatizam ili individualizam nije obrazac koji vidimo među crkvama u Novom zavetu.

Donošenje vašeg izbora

Nakon što ste posetili brojne crkve i napravili svoj izbor, počnite da tražite mogućnosti da ostale članove upoznate kao ljude. Neki članovi se nerado predstavljaju jer su i sami prilično novi u crkvi. Preuzmite inicijativu u upoznavanju ljudi.

Nećete sazreti u svom odnosu sa Hristom izolovani u čauri privatnog hrišćanstva. Postoji ogromna grupa ljudi kojima je zaista stalo do vas i koji bi želeli da vam pomognu kada prolazite kroz teška vremena. Oni sami predstavljaju Božije „čudo izbavljenja“. Oni čine crkvu.