×
TRAŽI

Ja sam novi hrišćanin … Šta dalje?

Odakle započeti hrišćanski život?

Postala sam hrišćanka na prvoj godini studija na Univerzitetu u Oregonu. Na skali od 1 do 10 onoga što sam znala o Bogu i Bibliji (gde je 1 „nemam pojma“ a 10 „odgajana sam u manastiru“), imala sam minus 30. Nikada nisam išla u crkvu dok sam odrastala i živela sam prilično divlje pre nego što sam upoznala Gospoda.

Jednom sam pokušala da pročitam Bibliju, ali ja glupača, počela sam da čitam od početka (ko je znao da postoje dva dela?) Pročitala sam oko 20 poglavlja u Knjizi postanka pre nego što sam odustala. Tek sam godinama kasnije otkrila da postoji i Novi zavet gde sam mogla da naučim o Isusu … i čoveče, imala sam mnogo toga da naučim.

Pa, gde započinje hrišćanski život? Kako možemo da duhovno rastemo i da bolje upoznamo Boga? To su bila neka od prvih pitanja koja sam postavila sebi kada sam započela odnos s Bogom. Možda su slična onima o kojima i vi razmišljate. Znala sam tako malo o Božijim stvarima da mi je bilo teško čak i da rečima izrazim neka svoja razmišljanja. Ali na sreću u životu sam imala starijeg hrišćanina koji me je upoznao sa četiri jednostavna načina da prođem na put rasta. Još uvek ih se sećam, još uvek ih koristim iako hodam sa Isusom više od 30 godina. Molim se da oni budu korisni podsticaj i vama dok otkrivate šta je sledeće u ovom hrišćanskom životu.

Kako upoznati nekoga?

– Slušati ih
– Razgovarati sa njima
– Razgovarati sa drugima koji ih poznaju
– Razgovarati sa drugima o njima

Upoznavanje Boga je slično upoznavanju druge osobe

Slušati Boga

Biblija je sama Božija Reč i otkrivanje Njegove volje, sačuvana za nas kako bismo mogli da upoznamo ko je On i šta želi za naš život. 2.Timoteju 3:16-17 kaže: " Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen." Zato svakodnevno treba da provodimo vreme čitajući Bibliju. Ako nemate Bibliju koja se lako razume, nabavite neku koja vam je lako razumljiva ili nađite na Internetu. Počnite od Evanđelja po Jovanu u Novom zavetu. (Ova knjiga, koja se ponekada jednostavno naziva i „Jovan“, četvrta je knjiga u Novom zavetu, blizu njenog početka, i ne treba je mešati sa 1. Jovanom, 2. Jovanom i 3. Jovanom na kraju Novog Zaveta.) Volim da koristim dnevnik ili blok papira da zapisujem pitanja i zapažanja. Kada pročitate, odgovorite na ova dva pitanja za svako poglavlje: Šta mogu naučiti o Bogu ili Isusu? Da li se ovde govori o stvarima koje bih trebao početi praktikovati u životu ili pak možda izbegavati? To će vam pomoći da shvatite da je Biblija vrlo praktična za vaš današnji život. Kad završite sa Jovanom, samo nastavite sve do Otkrivenja.

Čitajući Bibliju saznajemo koliko nas Bog voli. " Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo;". (1.Jovanova 3:1) Saznajemo da smo potpuno novi ljudi jer smo pozvali Isusa da nam bude Spasitelj i Gospod. Pročitajte Efešanima 1:3-14 i provedite vreme nabrajajući sve stvari zapisane tamo a koje su istinite za vas kao hrišćanina. Neverovatno, zar ne?

Razgovarati sa Bogom

Molitva je toliko važan aspekt zdravog hodanja sa Bogom! To mi je možda najdraži deo odnosa sa Ocem. Razmislite, možemo razgovarati sa BOGOM! Bilo kada, bilo gde, u bilo kakvom raspoloženju, u bilo periodu iskušenja ili radosti. Jevrejima 13:5 nam govori da nas Bog nikada neće ostaviti ili napustiti. To su dobre vesti za neke od nas koji nikada nisu poznavali tu vrstu ljubavi i posvećenosti. Ali ih sada imamo kod Boga… jer On ne laže niti se menja (Brojevi 23:19; Tit 1:2; Jevreji 6:18). I zato što je On uvek sa nama, uvek možemo razgovarati sa Njim. Molitva je jednostavno razgovor sa Bogom. Nisu potrebni neki religiozni izrazi. Psalam 62:8 nam kaže: " izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište."

Postoji akronim MIZO (naziv vrste mleka), koja mi je bila od najveće pomoći kad sam počela da se molim. Sećate se da sam počela sa minus 30 i nisam znala NIŠTA. U mom domu se nismo molili, samo smo poželeli želju uz rođendansku tortu pre nego što su se sveće ugasile ili na prvu zvezdu koju bi videli noću. Nikada se nisam molila, pa je bilo pomalo neprijatno započeti, ali korišćenje postupka MIZO mi je veoma pomoglo.

MIZO:

Molitva… je kada se molimo za sebe i za druge u svom životu. Volim da vodim spisak molitava sa datumom kada sam počela nešto da tražim za sebe i sa datumom uslišenja molitve. Molite se konkretno, sa očekivanjem i vernošću. 1. Jovan 5:14-15 nam kaže da će, ako se molimo u skladu sa Božijom voljom, On čuti i odgovoriti. Ali, možda pitate: „Kako da znam Božiju volju?“ To nas vraća tamo gde smo i započeli … čitajući Njegovu reč.

Ispovedanje… je ključna komponenta rasta. Greh začepljuje naše zajedništvo sa Bogom. Osetićemo se krivim i distanciranima ako u svom životu imamo stavove i postupke za koje Biblija kaže da su pogrešni. Tu onda nastupa ispovest kao rešenje. Potražite 1. Jovanova 1:9. Zatim pročitajte Psalam 32:3-5 o posledicama nepriznatih greha, kao i o načinu na koji se s tim treba nositi.

Zahvaljivanje… je kada samo kažemo Bogu hvala za sve što je uradio. Ponovo, psalmi su odlični da bi se podsetili na sve ono što je On učinio za nas. Koristite reči psalmista kao da su vaše. To je dobar način da naučite jednostavno razgovarati/ćaskati sa Bogom.

Obožavanje… je to mesto gde slavimo Boga za ono ko On jeste: pun ljubavi, dobar, ljubazan, pun razumevanja, milostiv itd. Dok čitate Bibliju i zapisujete stvari koje učite o Bogu, imaćete sve više i više razloga zbog kojih ćete Ga hvaliti. Takođe, počnite da čitate po jedan psalam dnevno - to iziskuje svega 3 do 5 minuta - i hvalite Boga za ono što vam svaki pojedini psalam otkrije o Njegovom karakteru i putevima.

Razgovarajte sa drugima koji poznaju Boga

To se jednostavno naziva zajedništvo, druženje sa drugim ljudima koji vole Isusa. To može biti u crkvi, u grupi za proučavanju Biblije ili u nekoj maloj grupi. Svrha je zajednički duhovni rast (Dela 2:46-47). Mnogi od nas će morati da stvore nova prijateljstva i nauče kako se zabavljati na drugačije načine nego u svetu. Provodeći vreme sa vernicima, naša ponašanja počinju da se menjaju i mi učimo kako stariji vernici treba da izgledaju i kako da se ponašaju.

Pričati drugima o Bogu

To se zove svedočenje. Sviđa mi se šta posvećeni apostol Pavle kaže u 2.Korinćanima 5:17-20: " Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade. Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja. Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im grehe njihove, i metnuvši u nas reč pomirenja. Tako smo mi poslani mesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo pomirite se s Bogom." Jednostavno sam morala da pričam svojim prijateljima o svom novom odnosu sa Hristom! Budući da mi je promenio život, oprostio mi grehe i voleo me na način za koji nikada nisam ni znala da je moguće - želela sam da i drugi imaju to što i ja imam. Naravno, nisu svi bili toliko uzbuđeni zbog cele te stvari kao ja, ali moja želja je bila tako snažna. Napravila sam listu od deset meni najdražih ljudi sa kojima sam želela da razgovaram o Gospodu, a zatim sam samo čekala da On otvori mogućnosti za to. Na moju radost, mnogi od njih sada i sami poznaju Hrista. Super, zar ne?

Moja iskrena molitva je da vam ovih nekoliko misli posluži kao odskočna daska ka bliskijem hodu sa našim milim Spasiteljem, Isusom.

Upoznavanje Boga je uzbudljivo iskustvo. Postoje ljudi koji su takođe pozvali Isusa u svoj život i želeli bi vam pomoći da rastete. Kliknite ovde da biste nas obavestili ako želite da vam neko odgovori putem imejla.