×
TRAŽI

Dobrodošli do Biblije

Biblija nije samo za učenje; ona je za život. - Lawrence O. Richards

Da li biste želeli da znate šta Bog zaista misli o vama? Ili kako treba da razmišljate o Bogu? Sve to možete saznati ... u Bibliji!

Biblija je vrlo lična poruka Onoga koji je stvorio univerzum. Pošto je to Božija živa Reč, ona čini mnogo više od onoga što vam samo privuče pažnju dok je čitate. Ona vam lično govori. Naime, na skoro neobičan način, stihovi koje danas čitate mogu da budu direktno primenljive upravo na vaše sadašnje probleme.

"Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca." (Jevrejima 4:12)

Biblija objašnjava kako je napisana

"I ovo znajte najpre da nijedno proroštvo književno ne biva po svom kazivanju; Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi." (2.Petrova 1:20-21) Ti stihovi se posebno odnose na starozavetna proročanstva, ali čitava Biblija je Bogom nadahnuta: " Sve je pismo od Boga dano,..." (2.Timotejeva 3:16)

Reč nadahnuće doslovno znači „Bogom udahnut“. Reči Biblije su potekle iz samog Božijeg života, Njegovog daha. Možda vam se sviđaju neke druge knjige koje vas inspirišu na čitanje jer su intelektualno ili emocionalno pokretačke, ali to nisu same Božije reči. Jedino su to reči u Bibliji.

Biblija otkriva šta Bog želi da znate o Njemu i o životu. Ona sadrži obećanja: stvari za koje Bog kaže da će učiniti za vas. Evo samo neke od tih Božijih obećanja:

 • Bog će koristiti sve u vašem životu za vaše dobro, usaglašavajući vas sa Hristovim likom (Rimljanima 8:28-29)
 • Uvek će biti sa vama (Matej 28:20)
 • On će vam velikodušno dati mudrost ako Ga zamolite (Jakov 1:5)
 • On će ispuniti svaku potrebu u vašem životu (Filipljanima 4:19)
 • On zna vaše potrebe još pre nego što Ga zamolite u molitvi (Matej 6:32)
 • Njegov mir će biti sa vama tokom života dok se budete molili sa zahvalnošću (Filipljanima 4:4-7).

Kod većine knjiga najbolje učite tako što počnete od prve stranice. Zato možda mislite da bi najbolje mesto za početak proučavanja Biblije bilo na prvoj stranici Postanka/1.Mojsijeva. Na kraju krajeva, Postanak znači "počeci". Ali Biblija nije poređana hronološkim redom, nego su knjige u njoj smeštene u kategorije. Možda ćete želeti da sledite preporučeni redosled čitanja Biblije na kraju ovog članka. Ovaj redosled je napravljen da vam pruži dobro razumevanje glavnih tema Svetog pisma i da vas upozna sa velikim delom njegove istorije.

Ključ razumevanja Biblije je Hrist

Stari zavet se raduje Njegovom dolasku. Evanđelja (Matej, Marko, Luka i Jovan) otkrivaju Hristov identitet i misiju, a ostatak Novog zaveta objašnjava posledice tog novog života u Hristu. Da biste razumeli Stari zavet, morate početi sa Novim zavetom.

Isus je rekao da je došao da nam da izobilan život i mnoga iskustva, jer poznajemo i sledimo Njegovu Reč. On je rekao: " Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji," (Jovan 8:31)

To je isto kao kada je neko podelio Božiju Reč sa nama, i mi smo čuvši je postali hrišćani. " Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka." (1.Petrova 1:23) I nastavljamo da rastemo na isti način, kroz Njegovu reč, koju On naziva našom hranom. " I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorođena deca, da o njemu uzrastete za spasenje; Jer okusiste da je blag Gospod." (1.Petrova 2:2-3)

Ceo psalam 119 govori o vrednosti proučavanja Božije reči. Evo nekoliko razloga zapisanih u njemu: " U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim." (stih 11) " Kako ljubim zakon tvoj! Sav dan mislim o njemu. Zapovest Tvoja čini me mudrijeg od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvek. Razumniji postah od svih učitelja svojih; jer razmišljam o Tvojim otkrivenjima." (stihovi 97-99) " Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj." (stih 105)

Čitanje Biblije je intelektualna vežba koja uključuje vaš um. Ali da biste razumeli duhovno učenje i primenili ga, potrebno vam je vođstvo Svetog Duha. Dok čitate Bibliju, molite se, zamolite Boga Svetoga Duha da vam razjasni ono što želi da znate: " A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred." (Jovan 16:13) Razvijte duh očekivanja - Bog želi da vas uči kroz Svoju Reč. Ne oslanjajte se na osećanja. Neka od mojih najboljih vremena izučavanja Biblije su bili kada sam odlučio da nastavim čitanje još petnaest minuta, iako su prvih petnaest bili "dosadni".

Ako je vaše biblijsko proučavanje redovno i svakodnevno, to će vam postati navika u životu. Pronađite mesto bez ometanja. Budite kreativni i odaberite doba dana kada ste najbistriji i kad možete provoditi vreme s Bogom. Zapamtite, vi tražite odnos sa Bogom i želite da možete na miru da razgovarate sa Njim. Vodite dnevnik da biste beležili šta vas Bog uči. Pisanje pomaže u organizovanju vaših misli, a i time dajete sebi nešto čemu se možete vratiti i nekoliko meseci kasnije. Bog će poštovati vreme koje provodite s Njim, a vi ćete videti kako rastete u svojoj veri. Biće to dobro provedeno vreme.

Preporučeni redosled čitanja Biblije:

 • Jovan
 • 1. Jovanova
 • Rimljanima
 • Galaćanima
 • Efežanima
 • Filipljanima
 • Kološanima
 • Luka
 • Dela ap.
 • 1. Solunjanima
 • 2. Solunjanima
 • 1. Timotejeva
 • 2.Timotejeva
 • Jakov
 • Marko
 • 1. Korinćanima
 • 2. Korinćanima
 • 1. Mojsijeva (Postanak)
 • 2. Mojsijeva (Izlazak)
 • Isus Navin (Jošua)
 • Izreke
 • 1.Samuilova
 • 2. Samuilova